O nás

Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva vznikla 7. apríla 2011 podpisom dohody o spolupráci medzi členskými mimovládnymi organizáciami. Dôvodom jej vzniku je akútna potreba zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku.
 

Koalícia momentálne združuje štrnásť mimovládnych organizácií, ktoré si za prioritu svojej spolupráce zvolili:

  • podporu rozvoja priaznivých podmienok pre individuálne darcovstvo na Slovensku,
     
  • presadzovanie spoločných záujmov členov,
     
  • odstraňovanie prekážok, ktoré proces darcovstva komplikujú alebo znemožňujú,
     
  • vytvárať platformu pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami na poli fundraisingu od individuálnych darcov.