Deň krivých zrkadiel 2013

10.06.2013 18:29

Pohľad do krivého zrkadla nás prekvapí. Vidíme sa v ňom iní, ako v skutočnosti sme. Záleží od uhla pohľadu a tiež od zrkadla. Dôležité je uvedomiť si, že výzor nehovorí o tom, akí naozaj sme. To, na čom skutočne záleží, je ukryté vo vnútri človeka.

Cieľom celoslovenskej akcie Deň krivých zrkadiel je pozitívnym príkladom ovplyvňovať postoje verejnosti voči ľuďom s mentálnym postihnutím a odbúravať predsudky voči nim. Každý z nás môže byť staviteľom mostov, ktoré spájajú ľudí a vytvárajú cesty k novým cieľom.

V Bratislave štartuje 12. júna od 14.00 hod. bubnový sprievod SHOW CAMPANA BATUCADA z Hviezdoslavovho námestia po okolitých uliciach. Od 15.00 hod. začne program opäť na Hviezdoslavovom námestí. Na benefičnom koncerte vystúpi LA3NO CUBANO, tanečný súbor HARMATANEC, deti z MŠ Mišíkova ul., divadielka Pozrite sa! a Stopy snov. Svoje originálne výrobky ponúknu zamestnanci a klienti domovov sociálnych služieb a chránených dielní z Bratislavy a okolia. Dobrovoľníci budú rozdávať propagačné letáčiky a zrkadielka.

Deň krivých zrkadiel nie je len bratislavskou akciou. V mestách Malacky, Piešťany, Trnava, Nitra, Komárno, Trenčín, Dolný Kubín, Gelnica, Poprad, Nové Zámky, Spišská Nová Ves stretnete ľudí s mentálnym postihnutím a ich sympatizantov. Zabavia Vás na koncertoch, potešia výrobkami z chránených dielní, ukážu výtvarné práce talentovaných ľudí a dozviete sa veľa o živote ľudí s mentálnym postihnutím. Zároveň od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013 bude prebiehať verejná finančná zbierka, povolená Ministerstvom vnútra SR č. SVS-OVVS3-2013/013377 zo dňa 30. apríla 2013.

Číslo účtu verejnej zbierky: 2044883553/0200 VÚB Bratislava. Výťažok zbierky bude použitý na sociálnu rehabilitáciu, vzdelávanie a podporu voľno časových aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím. Srdečne pozývame všetkých ľudí dobrej vôle: príďte sa zabaviť, podporte ľudí s mentálnym postihnutím!

 

Späť

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode