Pozývame vás na krst Koalície pre podporu individuálneho darcovstva

02.04.2011 00:00

 Pozývame vás na krst Koalície pre podporu individuálneho darcovstva

POZVÁNKA 

Na podujatie spojené so zahájením činnosti 

Koalície pre podporu individuálneho darcovstva 

štvrtok, 7. apríla 2011 o 13:30 
OPEN Gallery, Baštová 5, Bratislava 

Dovoľujeme si Vás v mene 12 mimovládnych neziskových organizácií pozvať na podujatie, ktorým bude oficiálne zahájená činnosť Koalície pre podporu individuálneho darcovstva na Slovensku. Účastníkom podujatia sa prihovorí splnomocnenec Vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač. 

Hlavným bodom tohto stretnutia bude podpis Dohody o spolupráci medzi 12 neziskovými mimovládnymi organizáciami, ktoré chcú spoločným úsilím rozvíjať vzťah medzi darcami a neziskovkami na kvalitatívne inú úroveň. 

Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva vzniká s cieľom prispieť k zlepšeniu darcovského prostredia na Slovensku s dôrazom na rozvoj a podporu pravidelného individuálneho darcovstva ako aj na transparentnosť a etiku fundraisingu. 

Koalícia bude komunikovať s relevantnými partnermi z podnikateľského prostredia i verejného sektora – bankami, mobilnými operátormi či prevádzkovateľmi poštových služieb a ďalšími, s cieľom odstraňovania bariér pre individuálne darcovstvo a zvyšovania dôveryhodnosti fundraisingu pre verejnoprospešné ciele. 

Nastal čas dostať individuálne darcovstvo na Slovensku do 21. storočia. 

Späť

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode