Ľudia v CEE regióne najviac podporujú charitatívne projekty zamerané na deti

06.09.2011 00:00


Medzinárodný prieskum na tému charity a darov na dobročinnosť realizovalo združenie GfK Verein v 14 krajinách

Norimberg, 14. júl 2011 – V regióne CEE  prispieva finančne na dobročinné účely každoročne asi 37 percent ľudí, z toho prevažná väčšina podporuje projekty zamerané na deti. Ďalšou významnou oblasťou, pri ktorej otvárajú  ľudia v našom regióne peňaženky, je pomoc pri prírodných katastrofách a boj proti chudobe. Ľudí  zväčša k týmto činom vedie náboženské presvedčenie.


Tých, ktorí  v strednej a východnej Európe neprispievajú každý rok finančne na charitatívne účely, je asi polovica. Zväčša preto, že si to nemôžu dovoliť (33 percent), alebo sa o tieto veci jednoducho nezaujímajú (15 percent). Ďalších 7 percent ľudí síce neprispieva, avšak namiesto toho daruje na charitatívne účely šatstvo alebo potraviny. Tých, ktorí pracujú v CEE regióne ako dobrovoľníci, je minimum – necelé 2 percentá. Zvyšných 7 percent ľudí prispieva finančnými čiastkami nepravidelne – teda nie každý rok. V rámci strednej a východnej Európy sa prieskum uskutočnil v štyroch krajinách – v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a v Rumunsku. Najväčší podiel populácie prispieva na charitu v Poľsku (45 percent) – čo je nad európsky priemer (36 percent), naopak, menej štedrí sú zo skúmaných krajín Česi, kde každoročne prispieva na dobročinnosť 21 percent ľudí a Maďari, kde je to 27 percent ľudí.

V západnej Európe je percento jednotlivcov, ktorí darujú peniaze na charitu každý rok porovnateľné, ako v CEE regióne. Mimoriadne štedrí sa v tomto smere ukazujú byť Holanďania, Briti a Švédi: dve tretiny obyvateľov Holandska, polovica obyvateľov Spojeného kráľovstva a Švédska prispievajú  každoročne na charitu. Na druhej strane percento jednotlivcov, ktorí v západnej Európe (10 percent) a v USA (19 percent) venujú svoj čas na aktívnu podporu dobročinnosti ako dobrovoľníci je oveľa vyššie v porovnaní so CEE regiónom, kde nájdeme iba 2 percentá dobrovoľníkov. Najviac dobrovoľníkov nájdeme v Holandsku (24 percent), Taliansku (15 percent) a v Belgicku (13 percent).


Mnohí podporujú detskú dobročinnosť a kampane zamerané proti chudobe

Európania najviac podporujú charitatívne projekty zamerané na deti – takmer 40% respondentov uviedlo, že podporili projekt pre deti v núdzi. Z celého prieskumu deti v najväčšej miere podporuje práve CEE región (75 %). Nasledujú humanitárne projekty (34 %) a zdravotný výskum (26 %). Iba Rumunsko a USA zaznamenávajú vyššiu úroveň darcovstva v tejto oblasti. Z medzinárodného porovnania dobročinnosť v oblasti vzdelávania a podpory náboženských organizácií je najvýraznejšia v USA a charita spojená so zvieratami má najväčšiu podporu v UK.

 

Väčšina ľudí každoročne daruje na charitu medzi 1 až 200 eur

Podobne ako v ostatných krajinách väčšina ľudí v CEE regióne, ktorí venujú peniaze na dobročinnosť každoročne, vyberú z vrecka od 1 až 200 eur. Viac peňazí – teda v rozmedzí 201 až 500 eur dávajú v Spojenom kráľovstve, Švédsku a USA. V týchto krajinách až pätina respondentov uviedla, že na charitu dáva každý rok od 200 do 500 dolárov. Iba malý zlomok Európanov prispieva viac ako 500 euro: 4% v celej Európe, v USA až 17%. V medzinárodnom porovnaní, najvyšší podiel ľudí, ktorí dávajú pomerne vysoké čiastky na charitu je v USA.

V Európe, CEE regióne a USA polovicu tých, ktorí prispievajú na charitu motivujú náboženské dôvody, alebo osobné hodnoty. Zhruba tretina podporuje projekty, s ktorými sú nejakým spôsobom osobne prepojení. Iba malé percento uvádza ako dôvod na podporu charity daňové zvýhodnenie.


O prieskume

Na jar 2011 sme kládli otázky 13 950 jednotlivcom vo veku nad 15 rokov v 14 krajinách v rámci medzinárodného prieskumu o charite, ktorý realizovalo združenie GfK Verein v spolupráci s denníkom Wall Street Journal Europe (WSJE). Prieskum zisťoval, či ľudia darujú každoročne peniaze na dobročinné účely a ak áno, akú sumu, z akých dôvodov a akým organizáciám/ projektom.


Wall Street Journal Europe (www.wsj.com)

Denník Wall Street Journal Europe so sídlom v Bruseli bol založený v roku 1983. Je súčasťou vedúcej globálnej skupiny venujúcej sa spravodajstvu, ktorá zahŕňa denníky Wall Street Journal, Wall Street Journal Asia a Wall Street Journal Online (WSJ.com), najväčší platený spravodajský webový portál na svete prinášajúci správy z oblasti financií a podnikania s viac než miliónom predplatiteľov a 23 miliónmi návštevníkov mesačne. Celkový denný náklad výtlačkov všetkých titulov patriacich skupine dosahuje takmer 2.9 milióna. Medzi čitateľov denníka patria vedúce ekonomické a politické osobnosti celého sveta. Wall Street Journal Europe má k dispozícii najväčšiu globálnu sieť finančných a ekonomických žurnalistov zahŕňajúcu zhruba 1 900 spolupracovníkov, z ktorých viac než  370 pracuje v Európe, na Strednom Východe a v Afrike, čo predstavuje najväčšiu sieť ekonomických a finančných žurnalistov na svete.  

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte: Huss-PR-Consult, Judith Huss, tel. + 49 89 6494-5570, fax: + 49 89 6494-5572, 
judith.huss@hussprconsult.de


Združenie GfK Verein

Združenie GfK Verein bolo založené v roku 1934 s cieľom propagácie prieskumu trhu. Jeho členmi je v súčasnosti zhruba 600 spoločností a jednotlivcov. Cieľom združenia je vývoj inovatívnych prieskumných metód v úzkej spolupráci s akademickými inštitúciami, propagácia školení a ďalšieho vzdelávania profesionálov pracujúcich v prieskume trhu, sledovania štruktúry a vývojových trendov v spoločnosti, hospodárstve, a politike, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v súkromnej spotrebe ako aj skúmanie dopadu týchto trendov na spotrebiteľov. Výsledky prieskumov majú k dispozícii členovia združenia zdarma. Združenie GfK Verein je akcionárom v spoločnosti GfK SE. Pre podrobnejšie informácie navštívte web: www.gfk-verein.org

 

Zdroj: www.gfk.sk
 

Späť

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode