Transparentnosť

Pracovná skupina vznikla na jar 2012. Jej cieľom je zaoberať sa otázkami podpory transpaentnosti v rámci komunikácie s individuálnymi darcami, reportovaniu získaných a vynaložených finančných prostriedkov a férovému prístupu k získavaniu nových darcov. 

 

Činnosť

Jednou z hlavných tém je riešenie problému, ktorý do práce mimovládnych neziskových organizácií (MNO) prináša zastaralný Zákon o verejných zbierkach.

Koalícia v apríli 2012 vytvorila rozšírenú pracovnú skupinu explicitne pre túto tému a nadviazala spoluprácu s ďalšími MNO, ktoré využívajú verejne zbierky ako nástroj získanavia zdrojov. Cieľom je iniciovať také legislatívne zmeny, ktoré by ešte viac posilnili dobrý obraz zbierok v očiach verejnosti a zabránili zneužívaniu verejných zbierok podozrivými organizáciami a individúami.

V apríli 2012 vyzvali členovia pracovnej skupiny nového misnistra vnútra Róberta Kaliňáka otvoreným listom k spolupráci na riešení tohto stavu. 23. mája 2012 sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou Odboru všeobecnej vnútornej správy MVSR JUDr. Oľgou Plišňákovou na ktorom bola vyjadrená pripravenosť oboch strán probému sa venovať.

V súčasnosti MNO združené v pracovnej skupine pripravujú podnety a pripomienky k súčasnému zákonu a stavu v oblasti verejných zbierok. Nový zákon o verejných zbierkach bol Odborom všeobecnej vnútornej správy MVSR navrhnutý do legislatívneho plány tak, aby bol v NR SR schválený  v priebehu roku 2014. 

 

Členovia pracovnej skupiny:

 

 • eRko
 • Slovenské centrum fundraisingu
 • Centrun pre filantropiu, n.o.
 • Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
 • Divé maky
 • Slovenská katolícka charita
 • UNICEF Slovensko
 • Nadácia Integra
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Človek v ohrození
 • Fórum donorov
 • Asociácia komunitných nadácií Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

Rozšírená pracovná skupina
"Verejné zbierky"

 

 • eRko
 • Slovenské centrum fundraisingu
 • Centrun pre filantropiu, n.o.
 • Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
 • Divé maky
 • Slovenská katolícka charita
 • UNICEF Slovensko
 • Nadácia Integra
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Človek v ohrození
 • Fórum donorov
 • Asociácia komunitných nadácií Slovenska
 • Liga proti rakovine *
 • Úsmev ako dar *
 • Slovenský skauting *
 • Nadácia Pontis *
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska *
 • Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR *
 • Slovenský červaný kríž *
 • Dobrý anjel * 
 • Liga za duševné zdravie *

 

 

Pozn.: organizácie označené "*" niesú členské organizácie Koalície pre podporu individuálneho darcovstva no sú rovnocennými partermi v rámci pracovnej skupiny.

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode