Pracovná skupina "Platobné nástroje"

Cieľom tejto pracovnej skupiny je zabezpečiť sfunkčnenie platobných nástrojov, ktoré poznáme zo zahraničia. Ide predovšetkým o:

 • CPF Inkaso (Direct debit)
 • CPF Trvalý príkaz na úhradu
 • pravidelné (rekurentné) mobilné platby
 • pravidelné (rekurentné) kartové platby

 

Členovia skupiny:

 • Asociácia komunitných nadácií Slovenska
 • Centrun pre filantropiu, n.o.
 • Človek v ohrození
 • eRko
 • Greenpeace Slovensko
 • Nadácia Integra
 • Nadácia detí Slovenska
 • Slovenská katolícka charita
 • Slovenské centrum fundraisingu
 • Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
 • Slovenský výbor pre UNICEF
 • WellGiving

 

Prizvaná/spolupracujúca organizácia:

 • Liga proti rakovine
 

 

Zápisy zo stretnutí (prístupné pre členov)

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode