Nový zákon o verejných zbierkach má pridať zbierkam na dôveryhodnosti

28.11.2013 08:27

Návrh zákona o verejných zbierkach, na ktorom spolupracovalo Ministerstvo vnútra SR a skupina mimovládnych organizácií, sa dostal na medzirezortné pripomienkové konanie.

 

Po viac ako ročnom úsilí vstúpil do legislatívneho procesu nový zákon o verejných zbierkach. Mal by nahradiť starý, 40 rokov starý zákon, ktorý spôsobuje rôzne problémy vrátane možnosti zneužívania dobročinnosti ľudí podvodníkmi.

Zbieranie prostriedkov do pokladničiek na ulici, na rozdiel napríklad od darcovskej SMS či daru na bankový účet, vyvolávala dlhodobo najväčšie obavy z možného zneužívania rôznymi organizovanými skupinami. Preto sme navrhli opatrenia, ktoré by mali zneužívaniu zabrániť, napríklad neumožniť vykonávať pouličnú zbierku celoročne,“ povedal Igor Polakovič z Centra pre filantropiu, n.o. a zástupca Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, ktorá zákon iniciovala.

Ďalej návrh zákona upresňuje, ktorá právnická osoba bude môcť verejnú zbierku vykonávať. Zavádza sa register verejných zbierok pod správou MV SR a určujú sa konkrétne sankcie za prípadné porušenie zákona. Návrh zákona znižuje maximálne možné náklady, ktoré sa môžu použiť z hrubého výnosu zbierky zo súčasných 50 na 20 %.

Je potrebné vyzdvihnúť, že za posledné roky fungovala spontánna samoregulácia a organizácie si náklady uplatňovali hlboko pod hranicou možného maxima. Napríklad priemer nákladov pri desiatich najväčších zbierkach za rok 2012 predstavoval iba 8% z ich hrubého výnosu.

Snažili sme sa, aby zákon riešil nielen problémy s verejnými zbierkami ale aby aj reflektoval realitu 21 storočia. Preto by mal po novom zreálňovať lehoty na predloženie vyúčtovania verejnej zbierky. V súčasnosti platná legislatíva určovala organizáciám predložiť kompletné vyúčtovanie do mesiaca po ukončení zbierky, čo bolo často nereálne, hlavne ak bol výnos určený na dlhodobejšie projekty a nie napríklad na jednorazovú pomoc,“ dodal Polakovič.

Mimovládne organizácie[i] oslovili ešte v apríli 2012 ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka, aby sa zasadil za zaradenie nového zákona o verejných zbierkach (VZ) do legislatívneho plánu Vlády SR. Pracovná skupina zložená zo zástupcov MV SR, skupiny neziskových organizácií a Úradu splnomocnenca vlády pre MVO prvýkrát zasadla 19. novembra 2012. Výsledkom jej práce je návrh zákona, ktorý je do 3. decembra možné pripomienkovať na Portáli právnych predpisov.

„Neziskové organizácie podajú v rámci medzirezortného pripomienkovania k zákonu ešte dodatočné pripomienky, no vo všeobecnosti s ním vládne spokojnosť. V ďalších mesiacoch sa chceme venovať krokom, ktoré môžu renomované organizácie urobiť aj nad rámec navrhovaného zákona.“ Ten samotný je už postavený na princípe „verejné zbierky pod verejnou kontrolou“ a organizácie budú po novom musieť na webe zverejňovať oveľa viac údajov ako dnes.

„Organizácie, ktoré sa novému zákonu venovali, napríklad zvažujú zavedenie dobrovoľnej certifikácie či značky kvality, ktorou by sa mohli prezentovať tí, ktorí konajú transparentne a poctivo,“ ukončil Polakovič.

 

Kontakt:

Igor Polakovič | polakovic(zavináč)changenet.sk

Centrum pre filantropiu, n.o.

Zástupca Koalície pre podporu individuálneho darcovstva

Kozia 11, 811 03 Bratislava, www.cpf.sk | www.darcovstvo.sk

 [i] Amnesty International Slovensko, Asociácia komunitných nadacií Slovenska,

Centrum pre filantropiu, n.o., Človek v ohrození, Divé Maky, Dobrý anjel, eRko, Fórum donorov, Greenpeace Slovensko, Liga proti rakovine, Nadácia Integra, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska, Slovenská katolícka charita, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenský červený kríž, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, Slovenský skauting, Slovenský výbor pre UNICEF, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, WellGiving.

 

Späť

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode