Reakcia Ligy proti rakovine k anonymne šírenému emailu o Dni narcisov

01.05.2012 18:06

Pozn.: Text anonymne šíreného emailu nájdete na konci správy

 

Milí priatelia,


dovoľte nám zareagovať na e-mail či informácie, šíriace sa prostredníctvom internetu, na ktoré ste nás viacerí upozornili. Hovorí sa v ňom o konkrétnej vyzbieranej sume Dňa narcisov, ktorý sa uskutočnil 13.apríla 2012, a jeho rozdelení, pričom nejde o pravdivé informácie. Výnos zbierky bude oznámený oficiálne cca o cca 3 týždne, o rozdelení financií následne rozhodne Generálna rada LPR, preto nie je možné uvádzať konkrétne čísla, ktoré ešte nie sú známe. Je zarážajúce, že niekto nájde odvahu predkladať verejnosti nepreverené a nepravdivé informácie, ale nenájde odvahu sa podpísať, aby sme mohli komunikovať s adresnou osobou...

Pravidelne zúčtovávame použitie výnosu verejno-prospešnej finančnej zbierky Deň narcisov. Najskôr tak robíme vydaním predbežnej informácie cca do 2 mesiacov odo dňa konania zbierky (na našej www stránke i v masovokomunikačných prostriedkoch), kedy máme predstavu o použití výnosu v dvoch rovinách: prvá – vybavenie  žiadostí, s ktorými sa na nás obracajú nemocničné, zdravotnícke zariadenia, paliatívne oddelenia, hospice, výskumné pracoviská či iné združenia a subjekty neziskového charakteru. Tieto ich žiadosti sú posúdené cca do 5 týždňov odo dňa zbierky, následne sú im pripravené darovacie zmluvy a zaslané financie.  Druhá rovina použitia financií predstavuje financovania programov a projektov priamo organizovaných, manažovaných a financovaných Ligou proti rakovine v rámci je poslania a cieľov v oblasti pomoci onkologickým pacientom, ich rodinám a v preventívnej činnosti a vzdelávaní širokej verejnosti s hlavným dôrazom na mladú generáciu. V prvom predbežnom vyúčtovaní poznáme  oblasti použitia financií (na vyššie uvedené), pričom je jasné, že naše projekty pripravujeme a realizujeme v priebehu celého roka, preto exaktné vyúčtovanie je poskytované koncom roka tak na Min. vnútra (subjekt povoľujúci zbierku), ale je k dispozícii komukoľvek na našej stránke či v prípade záujmu k osobnému nahliadnutiu do všetkých relevantných dokladov priamo v LPR.

Netušíme, odkiaľ pisateľ vie, že sa vyzbieral milión EUR, keďže zatiaľ sme uvádzali len presnú sumu vyzbieranú v Bratislave a účet Dňa narcisov bude uzatvorený 30. apríla, keď sa na ňom sústredia všetky príspevky, zasielané našimi viac ako 700 spoluorganizátormi z celej SR. Zároveň máme lehotu 1 mesiaca na zúčtovanie príspevkov cez SMS, ktoré nám po tejto dobe poskytnú mobilní operátori. Preto je uvedená doba cca 5 týždňov od zbierky nevyhnutná, aby sa mohol uviesť jej oficiálny a kompletný výsledok. Toho času môžeme všetkých záujemcov odkázať na našu www stránku, kde v rubrike Naše projekty a aktivity – Deň narcisov – vyúčtovanie DN 2011 je k nahliadnutiu rozdelenie financií (príp. Presné rozdelenie výnosu zbierky a podporené projekty zo Dňa narcisov 2011, nájdete tu) za minulý rok, aby získali predstavu o spôsobe informovania a skutočnom používaní vyzbieraných financií. Minuloročný výnos Dňa narcisov predstavoval hodnotu 965 270.43 EUR. Čistý výnos zbierky 932 612.97 EUR, čo znamená, že informácia o použití pol milióna na informovanosť je absolútne scestná, keďže rozdiel medzi hrubým a čistým výnosom, kt. sa použil na materiálne zabezpečenie zbierky (kvetiny narcisov, identifkátory dobrovoľníkov) je 32.657,46 EUR (vďaka finančnej podpore všetkých partnerov Dňa narcisov sa náklady minulý rok dostali na takúto min. úroveň i keď zákon o zbierkach umožňuje na náklady použiť i 50% hrubého výnosu, v LPR to bolo len do 5%...).  LPR nemá PR agentúru, využíva len špecializované služby grafikov v rámci partnerských min. cien, od partnera má darované v tomto roku druhé auto a s týmto má plán využívania pre potreby prevozu pacientov na ambulantné zákroky. Z verejnej zbierky nie je možné hradiť prevádzkové náklady organizácie  – stručne na vysvetlenie, na čo sa údajne malo použiť pol milióna EUR.

Radi by sme tak ako vždy uvádzame, opätovne potvrdili, že každý záujemca má možnosť navštíviť i osobne LPR a preveriť si podklady, dokumentujúce používanie financií zo Dňa narcisov. Naša 22-ročná činnosť je možná len vďaka podpore a dôvere verejnosti, preto je našou povinnosťou informovať ju, ako nakladáme s prostriedkami, ktoré nám zverí.

Je nám nesmierne ľúto, že energiu a vzácny čas venujeme takémuto vyjadreniu kvôli človeku, kt. vystupuje anonymne. Ale považujeme za potrebné vyjadriť sa i k anonymnému listu či e-mailu, pretože si Vážime dôveru verejnosti, našich prispievateľov i sympatizantov. Transparentnosť a otvorenosť je pre nás prvoradá a preto všetko, čo Liga proti rakovine v rámci svojich programov a financovania iných organizácií robí, neustále i komunikuje smerom k verejnosti na všetkých kanáloch.

Ďakujeme Vám, že ste nás na tento e-mail upozornili, že nám dôverujete a podporujete nás. Bez Vašej pomoci by naša práca nebola možná a preto naša činnosť, jej rozsah i kvalita odráža predovšetkým Vašu vieru v jej zmysluplnosť a užitočnosť.

 

ĎAKUJEME

Zdroj: https://lpr.sk/aktuality/78//informacia-pre-vas/

---------------------------------------------------------

Anonymne šírený email:

Minulý týždeň som zachytil v správach, že Liga proti rakovine vyzbierala v našich uliciach dokopy 1 mil. Eur. Super hovorím si, to už je pekná čiastka ktorú môžme vložiť do výskumu tejto choroby. Obnoviť prístrojové zariadenie na onkologických oddeleniach na Slovensku. Potom prišiel dodatok. Liga proti rakovine sa rozhodla, že do výskumu sa investuje len 230 tisíc eur, 270 tisíc do táborov pre onkologicky choré deti a 500 tisíc sa použije na informovanosť. Všimnite si za čo nás majú títo predstavitelia tejto organizácie. Rovno poviem že za debilov, lebo ináč by s takou drzosťou a kľudom nevydali takúto správu. Kto nerozumie čo je to investícia do informovanosti tak len trochu im priblížim, že to je odovzdanie peňazí svojim spriateleným reklamným a Pr agentúram a samozrejme financovanie na svoj chod. Prenájmy, autá a bohvie kde si ešte ulejú peniaze ako oni hovoria v súlade so zákonom. Zneužívajú už toľké roky nás všetkých na svoje obohatenie kým chorí umierajú v
strašných podmienkach. Aj ja som na začiatku prispel ale až choroba a smrť mojej mamy pred 6 rokmi mi otvorila oči okolo tohto špinavého obchodu zvaného rakovina. Keby investovali 730 tisíc do výskumu a prístrojov a ostatné na tábory pre choré deti bolo by to prijateľné. Deti boli ste zneužité a chodili ste po uliciach v dobrej viere že  zbierate peniaze na užitočnú vec, takisto sme boli zneužití my všetci, ktorí vložili do pokladničiek čo i jeden cent. Využili na to náš strach z tejto choroby a zneužili náš súcit s chorými, ktorí si nevedia pomôcť.
 O čom nás chcú informovať? O tom čo už všetci vieme? Že rakovina je smrteľná civilizačná choroba? Osvetu a vzdelanie si platíme vo svojich zderských daniach a vidíme sami, že vzdelávací systém nám upadá.  Nemáme vôbec vypracovaný systém prevencie a vzdelanie detí a študentov je na veľmi nízkej úrovni v tomto smere. Spýtajte sa mladého človeka, či vie ako postupovať v prevencii aby si chránil svoje zdravie. Možno 2 ja z desiatich Vám dajú aj nejakú zmysluplnú odpoveď. Je najvyšší čas aby sme sa zamysleli a aj urobili konkrétne kroky k tomu aby sa situácia začala meniť. Cesta z toho von je a je len na nás, ako k tomuto problému pristúpime. Ako sa budeme správať k vlastnému telu, ako sa budeme stravovať, či sa budeme aj hýbať, to je všetko na nás a na našom rozhodnutí. Svoje zdravie má každý v rukách. Naše deti sa to môžu naučiť v škole a doma v rodine, aby neboli tak ľahko manipulované marketingom farmaceutických spoločností a inými skupinami ktoré sa chcú obohacovať.
K tomu pomôže len kvalitné vzdelanie a prevencia. To všetko je len vrchol ľadovca s ktorým sa musíme popasovať, keď chceme prežiť.
Zpamätajte si. Všetko sa začína v našej hlave, každá jedna choroba a aj každý jeden úspech.

 

Späť

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode