Verejné zbierky na Slovensku nestrácajú popularitu

05.05.2014 08:40

 

POZOR: Správa bola 14.5.2014 aktualizovaná. Najnovšiu verziu prieskumu nájdete tu.

 

Centrum pre filantropiu, n.o. zostavilo rebríček desiatich najúspešnejších organizácií vo verejných zbierkach za rok 2013.

 

Desať najúspešnejších organizácií, ktoré v roku 2013 uskutočnili verejné zbierky, spolu vyzbieralo takmer 3,5 milióna Eur. Táto suma vyplýva z analýzy Centra pre filantropiu, n.o. (CPF), ktoré vytvorilo rebríček organizácií vykonávajúcich verejné zbierky.

Náklady na organizovanie v prieskume zahrnutých zbierok, predstavovali iba 8% z hrubého výnosu. Najväčšou v roku 2013 bola opätovne zbierka Ligy proti rakovine „Deň narcisov“, na ktorú ľudia prispeli sumou 902 467 eur. Náklady na jej organizovanie nepresiahli hranicu 7% z hrubého výnosu zbierky.

Druhou najväčšou verejnou zbierkou na Slovensku je už tradične kolednícka zbierka „Dobrá novina“, ktorú organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Sumou 869 892 eur prispela verejnosť na rozvojové projekty v subsaharskej Afrike.

Tretia najväčšia zbierka ukončená v roku 2013 bola zbierka „Dobrá krajina“ organizovaná Nadáciou Pontis. Táto zbierka spolupracuje aj s projektom Srdce pre deti a práve príspevky na tento projekt tvoria väčšinu príjmov zbierky. Hrubý výnos zbierky bol 643 343 eur.

Za týmito organizáciami nasledujú zbierky uskutočnené Nadáciou pre deti Slovenska (Hodina deťom), Národným združením Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku (Boj proti hladu), MAGNA Deti v núdzi, Slovenským národným múzeom (Zbierka na obnovu hradu Krásna Hôrka), Slovenskou katolíckou charitou, Občianskym združením WellGiving (Ďakujeme.sk) a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Biela pastelka).

V týchto dňoch sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostal návrh nového zákona o verejných zbierkach, na ktorom z sčasti spolupracovala aj väčšina najväčších organizácii, ktoré verejné zbierky vykonávajú. Ak bude zákon prijatý, uľahčí sa okrem iného aj zbieranie dát pre ďalšie výročné štatistiky.


Dáta pre analýzu CPF získalo z verejne dostupného registra verejných zbierok ako aj dotazníkovým zisťovaním u vybraných organizátorov verejných zbierok.

 

Zaujímavosti:

  • Dlhodobo najúspešnejšia verejná zbierka Deň narcisov zo sumárneho výnosu 10tich najväčších zbierok odkrojila až 25%.

  • Dve najúspešnejšie zbierky (Deň narcisov a Dobrá novina) získali takmer rovnakú sumu ako ďalších osem zbierok, ktoré v rebríčku nasledujú za nimi.

  • Aj napriek tomu, že v súčasnosti platný zákon umožňuje organizátorom zbierok do ich nákladov započítať až 50% z výnosu, predstavovali spoločné náklady 10 najúspešnejších organizácií iba 8% z vyzbieranej sumy.

 

 


Pre viac informácií kontaktujte:
Igor Polakovič, Centrum pre filantropiu, n.o., Kozia 11, 811 03 Bratislava
email: polakovic (zavináč) changenet . sk, tel: 0905324987
www.cpf.sk

Späť

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode