VLK sa dištancuje od projektu „Zasaď strom Make a home“

29.09.2011 18:07

Lesoochranárske zoskupenie VLK sa v stanovisku jeho náčelníka Ing. Juraja Lukáča tvrdo a dôrazne dištancuje od projektu „Zasaď strom Make a home“, ktorý v týchto dňoch rozbieha firma Delfín team s.r.o z Prešova. Podtitul „Zapojte sa do projektu, kúpte si svoj strom“ navodzuje dojem, že akcia má niečo spoločné s dlhodobým projektom záchrany prirodzených lesov čergovského pohoria, ktorý VLK realizuje pod chráneným názvom „Kúp si svoj strom“.

Upozorňujeme podporovateľov vzniku a rozširovania prírodnej rezervácie Vlčia, ktorá bola vytvorená práve vďaka akcii „Kúp si svoj strom“, že tieto dve akcie nemajú nič spoločné a ich poslanie sa zásadným spôsobom líši.


Je to z týchto dôvodov:
Náš program „Kúp si svoj strom“ je program záchrany prirodzených jedľovobukových lesov v konkrétnej lokalite doliny Jarabinčík v pohorí Čergov. Pričom:

  • Zachraňované územie, kde si podporovatelia majú možnosť za 50 € symbolicky kúpiť strom, je postupne vyhlasované za prírodnú rezerváciu ( v súčasnej dobe 21, 24 hektára) a VLK zaručuje, že žiaden strom na tomto území nebude vyrúbaný, pretože na tomto území je vyhlásená súkromná prírodná rezervácia Vlčia a les je majetkom Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.
  • Na území majú hlavnú úlohu prírodné procesy bez akýchkoľvek ľudských zásahov, tak, aby tam živočíchy a rastliny mohli viesť slobodný život.
  • Všetky stromy fyzicky existujú a podporovatelia si ten konkrétny svoj môžu vybrať priamo v teréne. Tento už zostáva navždy ich symbolickým majetkom.
  • 100% príspevku z kúpy stromu ide na kúpu lesa. Z tohto príspevku sa nekryjú žiadne iné výdavky. Financie potrebné na zaistenie chodu rezervácie ako notárske poplatky, geometrické plány, expertné posudky sú zaisťované z iných zdrojov.

 

Projekt „Zasaď strom Make a home“ s výzvou „Zapojte sa do projektu, kúpte si svoj strom“ firmy Delfín team s.r.o. sľubuje vysadenie maximálne 1 000 000 stromčekov, pričom:

  • Územie, kde sa majú stromy sadiť nie je definované, a nie je preto zaručené, že sa takto vysadené stromy nebudú rúbať. Realizátor projektu síce tvrdí, že zabezpečí, aby les rástol v oblasti, ktorá nepodlieha výrubom, nič také sa ale v zmluve so Štátnymi lesmi TANAP nespomína.
  • Zo zmluvy so Štátnymi lesmi TANAPu sa dá predpokladať, že výsadba bude prebiehať na území Tatranského národného parku, kde sa ťaží aj v rezerváciách rovnako ako sa na tomto území poľuje na zver. Nevznikne teda žiadne územie, kde si môžu rastliny a zvieratá viesť pokojný a slobodný život.
  • Mimoriadne vysoká cena 7 € za sadenicu stromu (bežná cena je 0,1€ až 0,2€ za kus) a výhry 33 000 € na každých vyzbieraných 700 000 € naznačujú, že sa z daru pravdepodobne kryjú aj iné výdavky, nielen nákup sadeníc. Cena sadenice je totiž len 3% z daru. 97% daru nemá definované použitie.

 

Upozorňujeme preto verejnosť, aby dôrazne odlišovala záchranu prirodzených lesov pred výrubom v akcii Kúp si svoj strom vytváraním prírodných rezervácií a výsadbu stromov na vyťažených plochách s nejasným financovaním, v ktorom realizátor projektu nemôže vylúčiť budúcu ťažbu a poľovanie .


Zdroj: www.wolf.sk

 

 

Späť

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode