Ako vznikal nový zákon 

Koanie verejných zbierok sa do koncca júna 2014 riadilo zákonom č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov (zákon č. 194/1990 Zb. a zákon č. 180/2013 Z. z.) a vyhláškou č. 64/1973 Zb

Tento zastaraný zákon spôsoboval mnohé problémy pri reálnom vykonávaní verejných zbierok a umožňoval vykonávanie pochybných zbierok, na ktoré dlhodobo upozorňovali renomované mimovládne organizácie, občania aj médiá.

V apríli 2012 vyzvala otvoreným listom skupina mimovládnych neziskových organizácií (MNO) misnistra vnútra Róberta Kaliňáka, aby sa zasadil za zaradenie nového zákona o verejných zbierkach do plánu legislatývnych úloh Vlády SR. Neziskové organizácie rovnako vyzvali ministra na spoluprácu pri príprave nového zákona. 

Táto spolupráca sa rozbehla koncom roku 2012, kedy vznikla pracovná skupina pri MV SR, ktorej členmi boli aj viacerí zástupcovia MNO. Komunikáciu zastrešila Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva a administrovalo ju Centrum pre filantropiu, n.o.. Nový zákon o verejných zbierkach schválilo 130 poslancov NR SR 27. mája 2014 a bol podpísaný prezidentom 13. júna 2014. 

 

Kľúčové zmeny vo verejných zbierkach platné od 1. júla 2014

  1. Po novom nebudú organizácie žiadať o povolenie vykonávať verejnú zbierku, ale budú sa registrovať, pričom musia spĺňať zákonom predpísané podmienky.
  2. Verejnú zbierku budú môcť vykonávať iba neziskové právnické osoby.
  3. Vznikne nový, oveľa podrobnejší Register verejných zbierok, ktorý bude obsahovať viac údajov, okrem iného aj podrobnosti o výnosoch, nákladoch a použití čistého výnosu.
  4. Maximálna hranica možných nákladov spojených s organizovaním verejnej zbierky sa znižuje z pôvodných 50% na 25%.
  5. Organizácie budú mať po skončení zbierky 12 mesiacov na to, aby použili jej výnos a predložili záverečnú správu správnemu orgánu.
  6. Pre zbierky s celoslovenskou pôsobnosťou a zbierky, ktorých výnos smeruje do zahraničia zostáva správnym orgánom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Registrácia zbierok na príslušnom okresnom úrade sa bude vykonávať v prípade, ak sa zbierka bude vykonávať iba v jeho územnom obvode a výnos zbierky bude použitý na území SR.
  7. Pouličné verejné zbierky (zbierky do prenosnej pokladničky) už nebude možné vykonávať celoročne, ale maximálne 14, po sebe nasledujúcich dní v jednom kalendárnom roku.
  8. Vykonávanie zbierky povolenej podľa doterajších predpisov (t.j. zákonom č. 63/1973 Zb) musí byť ukončené do 31. júla 2014. Organizácie, ktoré chcú v zbierke kontinuálne pokračovať by si ju tak mali zaregistrovať už podľa nového zákona ideálne v období medzi 1. júlom a 15. júlom 2014.

V prípade, že máte ďalšie otázky k zákonu, využite prosíme náš kontaktný formulár.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode